.

Tags

No tags specified yet

Kategoria

  Oczyszczanie ścieków – nasze rozwiązania

  Procesy uzdatniania wody i ścieków odpowiadają zwykle za 25–40% miejskich rachunków za energię elektryczną, co odpowiada 4% światowego zużycia energii elektrycznej. Wysokie zużycie związane jest z energochłonnymi procesami, ale także z cyklem pracy ciągłej, 24/7 i 365 dni w roku.  Z tego powodu zakłady uzdatniania wody i ścieków są z reguły największym konsumentem energii elektrycznej w przypadku miast. Szerokie zastosowanie napędów AC i czujników przesyłających dane on-line w trybie natychmiastowym stanowi podstawę zaawansowanej regulacji procesów w czasie rzeczywistym.  Obecnie są one używane do produkcji energii wykorzystującej metan pochodzący z fermentatora oczyszczalni ścieków, czego rezultatem są pierwsze placówki, które pracują na pełną skalę na całkowicie neutralnych energetycznie zasadach. Efekt taki osiągany jest bez wykorzystywania węgla, energii słonecznej, wiatrowej ani innej pochodzącej z zewnętrznych źródeł. Neutralność energetyczna obejmuje cały obieg wody, od produkcji i dystrybucji wody po pompowanie i oczyszczanie ścieków.
  Przetwornice VLT FC-202 w oczyszczaniu ścieków:

  Przetwornice częstotliwości mogą być instalowane na prawie wszystkich urządzeniach wirujących oczyszczalni ścieków: dmuchawach, pompach, mieszalnikach i pompach odwadniających. Pozwalają one instalacji dostosować się do zmian obciążenia z maksymalną elastycznością. Procesy oczyszczania wody i ścieków charakteryzują się dużą zmiennością obciążenia w cyklu dobowym oraz sezonowo w ciągu roku. Dlatego też zastosowanie przetwornic częstotliwości stale rośnie w celu sterowania dmuchawami, pompami i innym sprzętem napędzanym silnikiem, aby dostosować się do zmieniającego się zapotrzebowania.   W oczyszczalni ścieków w Marselisborg ponad 100 silników jest sterowanych przez przetwornice częstotliwości VLT®.
  Przetworniki ciśnienia MBS 3000:

  Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 3000 jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowań przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych pojawiających się w oczyszczalniach ścieków. Szczególnie polecany w sytuacjach nasilonego występowania zjawisk takich jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia uwzględnia różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia bezwzględnego i manometrycznego, zakresy pomiarowe od 0–1 do 0–600 bar oraz dużą różnorodność przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych. Solidna konstrukcja przetwornika ciśnienia odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
  Kluczowe kroki uzyskane dzięki rozwiązaniom Danfoss:

      Optymalizacja procesu usuwania azotu za pomocą sterowania czujnikami online. Przetwornica częstotliwości dostosowuje poziom napowietrzenia dokładnie do potrzeb. Ten system sterowania zmniejsza zużycie energii i zwiększa ilość węgla pozostawionego w systemie.
      Modernizacja technologii dmuchawy do wysokoobrotowej dmuchawy turbo. Modernizacja pozwala na dalszą redukcję zużycia energii w procesie napowietrzania.
      Kontrola wieku osadu tlenowego w funkcji temperatury i obciążenia instalacji. W tym przypadku sterowanie pompami szlamu powrotnego za pomocą przetwornicy częstotliwości jest kluczem do osiągnięcia redukcji energii i zwiększenia zawartości węgla zatrzymanego w systemie.
      Modernizacja procesu kogeneracji (CHP) do produkcji energii, z 90% sprawnością energetyczną.

  Zmiany te wraz z ulepszeniami obejmującymi efektywną koprodukcję energii elektrycznej i ciepła w oparciu o gaz metanowy pozyskiwany z procesu tlenowej fermentacji osadów przyniosły imponujące wyniki*:

  130 % produkcji energii elektrycznej (30 % nadwyżki energii elektrycznej)
  Nadwyżka produkcji ciepła około 2,5 GWh/rok

  Aktywne filtry

  PRESOSTAT KP 44 ZAKRES 2 -12/ 0,5 -6BAR 2X G1/4A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 3000-1811-1AB08 ZAKRES 0-6BAR 4-20MA G1/2A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 3000-2011-1AB08 ZAKRES 0-10BAR 4-20MA G1/2A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 3000-2211-1AB08 ZAKRES 0-16BAR 4-20MA G1/2A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 3000-2411-1AB08 ZAKRES 0-25BAR 4-20MA G1/2A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 4500-0811-A1AB08-0
  Nowy
  1 675,75 zł
  PRZETW. CIŚ. MBS 4500-1011-1AB08 ZAKRES 0-1BAR 4-20MA G1/2A
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 4500-DE11-A1AB08-0
  Nowy
  1 675,75 zł
  PRZETW. CIŚ. MBS 9200-B311-1-GB04-1
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 9200-B411-1-GB04-1
  Nowy
  PRZETW. CIŚ. MBS 9200-B511-1-GB04-1
  Nowy
  ZAWÓR EV224B 15B G 12N NC000 L
  Nowy
  704,54 zł
  ZAWÓR EV224B 15B G 12N NO000 L
  Nowy
  1 044,02 zł
  ZAWÓR EV224B 15B G 34N NC000 L
  Nowy
  1 219,18 zł
  ZAWÓR EV224B 20B G 34N NO000
  Nowy
  1 446,48 zł
  ZAWÓR EV224B 25B G 1N NC000 L
  Nowy
  1 508,47 zł
  ZAWÓR EV224B 25B G 1N NO000 L
  Nowy
  2 149,06 zł
  0