+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

Regulacja prędkości obrotowej w aplikacjach pompowych jest kluczowym czynnikiem związanym z oszczędzaniem energii elektrycznej. W przypadku utrzymania zadanego ciśnienia, VLT® Aqua Drive stanowi dedykowany napęd do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej, co przekłada się na obniżone koszty inwestycji i eksploatacji.

Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, niezbędne jest wykorzystanie przetworników ciśnienia, które działają jako urządzenia generujące sygnał sprzężenia zwrotnego. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie i kontrolowanie procesu w sposób optymalny.

Danfoss oferuje przetworniki ciśnienia odpowiednie dla różnych mediów, takich jak woda, olej, substancje spożywcze, substancje chemiczne, a także dla mediów gęstych i zanieczyszczonych. Dzięki nim można dokładnie mierzyć ciśnienie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Przetworniki ciśnienia MBS są doskonale kompatybilne z falownikami VLT® i zapewniają bezproblemową konfigurację podłączenia, co czyni je idealnym wyborem, gwarantującym pełną zgodność i niezawodność działania.

Na czym to polega?

Przetwornice VLT® Aqua Drive są wyposażone w dwa wbudowane wejścia analogowe o standardzie 4-20mA, co umożliwia podłączenie do dwóch przetworników typu MBS. Ta funkcjonalność otwiera możliwość korzystania z „przetwornika różnicy ciśnień”, który pozwala na stabilizację ciśnienia w instalacji w miarę wzrostu zanieczyszczenia filtrów. Rozwiązanie to jest znacznie bardziej opłacalne niż stosowanie konwencjonalnych przetworników różnicy ciśnień.

wykres pracy przetwornicy Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

schemat podlaczenia przetwornika z falownikiem 1024x396 Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

Medium ma znaczenie

Uniwersalność nie jest najlepszą cechą gdy chodzi o ochronę środowiska, zdrowie człowieka i wysoką wydajność w procesach produkcyjnych. Dlatego tak ważne jest dobieranie elementów, które nie tylko spełnią swoje zadanie ale i zapewnią najwyższe możliwe parametry. Stąd też polecamy dobór przetworników ze względu na rodzaj medium z jakimi będą pracować:

table mbs4010 do falownikow Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

table mbs3000 do falownikow Przetworniki do falowników – wpływ na efektywność energetyczną układu.

Falownik + przetwornik ciśnienia = idealna para

Wyposażenie instalacji w przetwornik ciśnienia dedykowany do danego medium to możliwość dopasowania wielkości przepływu i ciśnienia pracy falownika w instalacji.

Ale to nie wszystko:

    1. Kontrola procesu: Przetworniki ciśnienia umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie ciśnienia w systemach. Falowniki często są używane do sterowania prędkością obrotową pomp, wentylatorów lub innych urządzeń mechanicznych, które wpływają na ciśnienie w systemie. Przetworniki ciśnienia dostarczają informacji zwrotnej o aktualnym poziomie ciśnienia, co pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy falownika do potrzeb procesu.
    1. Oszczędność energii: Stosowanie przetworników ciśnienia w połączeniu z falownikami może pomóc w oszczędzaniu energii. Dzięki dokładnemu monitorowaniu ciśnienia i dostosowaniu prędkości obrotowej urządzeń do rzeczywistych potrzeb, można zoptymalizować zużycie energii, unikając nadmiernego ciśnienia i obrotów, które nie są wymagane w danym momencie.
    1. Bezpieczeństwo: W niektórych aplikacjach przemysłowych istnieje konieczność monitorowania ciśnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu. Przetworniki ciśnienia mogą alarmować operatorów lub uruchamiać procedury awaryjne w przypadku przekroczenia określonych poziomów ciśnienia.
    1. Diagnostyka i konserwacja: Przetworniki ciśnienia mogą dostarczać danych diagnostycznych na temat stanu systemu i urządzeń. To może pomóc w zapobieganiu awariom, planowaniu konserwacji i szybszym diagnozowaniu problemów.

Podsumowując: przetworniki ciśnienia są stosowane przy falownikach w celu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, oszczędności energii oraz zapewnienia bezpiecznej pracy systemów.

X