+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Zawory zwrotne NRV i NRVH

Kategoria: Producent:

Opis

Zawory zwrotne zoptymalizowane do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par

Zawory zwrotne Danfoss NRV i NRVH są zoptymalizowane do pracy w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, a ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego kierunku przepływu. Zawór NRVH jest specjalnie zaprojektowany do układów, w których sprężarki są połączone równolegle.

Zalety:

  • Zawory zwrotne mogą być stosowane zarówno do czynników fluorowcopochodnych, jak i CO2,
  • Dostępne są wersje przelotowe i kątowe,
  • Dostarczane z króćcami gwintowanymi lub do lutowania,
  • Dostępne z nadmiarowymi króćcami dla łatwej instalacji,
  • Zawór NRVH jest wyposażony w sprężynę do Δp = 0,3 bar (4 psi)

DOBÓR:

NRV/NRVH są używane do kontrolowania jednokierunkowego przepływu czynnika chłodniczego, aby zapobiec przepływowi wstecznemu.  Jeśli chodzi o obliczenia wydajności rozszerzonej i dobór zaworów w oparciu o wydajność i czynniki chłodnicze, należy zapoznać się z Coolselector®. Wydajności znamionowe i rozszerzone są obliczane za pomocą silnika obliczeniowego Coolselector® zgodnie ze standardami ARI za pomocą równań ASEREP opartych na pomiarach laboratoryjnych wybranych zaworów.

Przy wymiarowaniu i doborze zaworów zwrotnych Danfoss do montażu na przewodzie tłocznym sprężarki należy pamiętać o następujących kwestiach: Różnica ciśnień na zaworze musi być zawsze wyższa niż podany minimalny spadek ciśnienia, przy którym zawór jest otwarty. Dotyczy to również najniższych wydajności sprężarek z regulacją wydajności. Zawór zwrotny typu NRVH posiada mocniejszą sprężynę i jest zalecany do stosowania w sprężarkach równoległych (tj. zasilaczach), gdzie spodziewany jest wyższy poziom pulsacji i wibracji.

ZASADA DZIAŁANIA:

Ciśnienie płynu przechodzącego przez układ chłodniczy otwiera zawór, podczas gdy przepływ wsteczny zamyka zawór. W zaworach zwrotnych NRV/NRVH dysk uszczelniający jest aktywowany przez sprężynę, aby zamknąć lub otworzyć zawór, a siła sprężyny określa różnicę ciśnień otwarcia. Kiedy czynnik przepływa przez zawór, a ciśnienie różnicowe jest większe niż Minimalne ciśnienie otwarcia, tłok przesunie się do oporu i ściśnie sprężynę, a następnie zawór się otworzy. Zawory NRV/NRVH są wyposażone w tłok tłumiący w celu poprawy wydajności w liniach, w których mogą wystąpić pulsacje, np. w linii tłocznej ze sprężarki.

diagram nrv Zawory zwrotne NRV i NRVH

Typ zaworu Śr.przyłącza Min. OPD Δp KV Maks. ciśnienie robocze Temp.  medium Nr katalogowy Ilość sztuk
[in.] [mm] [bar] [psi] [m3 /h]
Wersja przelotowa bez nakrętki
NRV 6 1/4 0,07 1,01 0,56  

 

46 bar /

667 psig

 

– 50 °C –

140 °C /

-58 °F –

285 °F

020-1040 25
NRV 10 3/8 0,07 1,01 1,2 020-1041 25
NRV 12 1/2 0,05 0,72 2,05 020-1042 25
NRV 16 5/8 0,05 0,72 3,6 020-1043 25
NRV 19 3/4 0,05 0,72 5,5 020-1044 24
Wersja kątowa z przyłączem do lutowania ODF PS = 46 bar
NRV 22s 7/8 22 0.04 0.58 8.5  

 

 

 

 

 

 

 

46 bar /

667 psig

 

 

 

 

 

 

 

– 50 °C –

140 °C /

-58 °F –

285 °F

020-1020 18
NRVH 22s 7/8 22 0.30 4.35 8.5 020-1032 18
NRV 22s 1 1/8 0.04 0.58 8.5 020-1060 18
28 0.04 0.58 8.5 020-1055 18
NRVH 22s 1 1/8 0.30 4.35 8.5 020-1072 18
28 0.30 4.35 8.5 020-1067 18
NRV 28s 1 1/8 0.04 0.58 16.5 020-1021 6
28 0.04 0.58 16.5 020-1025 6
NRVH 28s 1 1/8 0.30 4.35 16.5 020-1029 6
28 0.30 4.35 16.5 020-1033 6
NRV 28s 1 3/8 35 0.04 0.58 16.5 020-1056 6
NRVH 28s 1 3/8 35 0.30 4.35 16.5 020-1068 6
NRV 35s 1 3/8 35 0.04 0.58 29 020-1026 6
NRVH 35s 1 3/8 35 0.30 4.35 29 020-1034 6
NRV 35s 1 5/8 0.04 0.58 29 020-1061 6
42 0.04 0.58 29 020-1027 6
NRVH 35s 1 5/8 0.30 4.35 29 020-1073 6
42 0.30 4.35 29 020-1035 6
Wersja kątowa z przyłączem do lutowania ODF PS = 49 bar
NRV 22s E 7/8 22 0.04 0.58 8.5  

 

 

 

 

 

 

49 bar /

710 psig

 

 

 

 

 

 

 

– 50 °C

– 155 °C /

-58 °F –

311 °F

020-3020 18
NRVH 22s E 7/8 22 0.30 4.35 8.5 020-3032 18
NRV 22s E 1 1/8 0.04 0.58 8.5 020-3060 18
28 0.04 0.58 8.5 020-3055 18
NRVH 22s E 1 1/8 0.30 4.35 8.5 020-3072 18
28 0.30 4.35 8.5 020-3067 18
NRV 28s E 1 1/8 0.04 0.58 16.5 020-3021 6
28 0.04 0.58 16.5 020-3025 6
NRVH 28s E 1 1/8 0.30 4.35 16.5 020-3029 6
28 0.30 4.35 16.5 020-3039 6
NRV 28s E 1 3/8 35 0.04 0.58 16.5 020-3056 6
NRVH 28s E 1 3/8 35 0.30 4.35 16.5 020-3068 6
NRV 35s E 1 3/8 35 0.04 0.58 29 020-3026 6
NRVH 35s E 1 3/8 35 0.30 4.35 29 020-3036 6
NRV 35s E 1 5/8 0.04 0.58 29 020-3061 6
42 0.04 0.58 29 020-3027 6
NRVH 35s E 1 5/8 0.30 4.35 29 020-3073 6
42 0.30 4.35 29 020-3035 6
Wersja przelotowa z przyłączem do lutowania ODF
NRV 6s 1/4 0.04 0.58 0.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 bar /

710 psig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 50 °C –

155 °C /

-58 °F

– 311 °F

020B1010 25
6 0.04 0.58 0.67 020B1014 25
NRV 6s 3/8 0.04 0.58 0.67 020B1057 25
10 0.04 0.58 0.67 020B1050 25
NRVH 6s 3/8 0.20 2.90 0.67 020B1069 25
10 0.20 2.90 0.67 020B1062 25
NRV 10s 3/8 0.04 0.58 1.64 020B1011 25
10 0.04 0.58 1.64 020B1015 25
NRVH 10s 1/2 0.20 2.90 1.64 020B1046 25
12 0.20 2.90 1.64 020B1036 25
NRV 10s 1/2 0.04 0.58 1.64 020B1058 25
12 0.04 0.58 1.64 020B1051 25
NRVH 10s 1/2 0.20 2.90 1.64 020B1070 25
12 0.20 2.90 1.64 020B1063 25
NRV 12s 1/2 0.04 0.58 1.64 020B1012 24
12 0.04 0.58 1.64 020B1016 24
NRVH 12s 1/2 0.20 2.90 1.64 020B1039 24
12 0.20 2.90 1.64 020B1037 24
NRV 12s 5/8 16 0.02 0.29 4.00 020B1052 24
NRVH 12s 5/8 16 0.20 2.90 4.00 020B1064 24
NRV 16s 5/8 16 0.02 0.29 4.00 020B1018 24
NRVH 16s 5/8 16 0.20 2.90 4.00 020B1038 24
NRV 16s 18 0.02 0.29 4.00 020B1053 24
NRVH 16s 18 0.20 2.90 4.00 020B1065 24
NRV 16s 3/4 19 0.02 0.29 4.00 020B1059 24
NRVH 16s 3/4 19 0.20 2.90 4.00 020B1071 24
NRV 19s 18 0.02 0.29 6.50 020B1017 28
NRVH 19s 18 0.14 2.03 6.50 020B1008 28
NRV 19s 3/4 19 0.02 0.29 6.50 020B1019 28
NRVH 19s 3/4 19 0.14 2.03 6.50 020B1023 28
NRV 19s 7/8 22 0.02 0.29 6.50 020B1054 28
NRVH 19s 7/8 22 0.14 2.03 6.50 020B1066 28

Karta katalogowa zaworów NRV/NRVH

Zapytaj

    X