+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Poradnik projektanta. Zawory antyskażeniowe SOCLA

Dostęp do bezpiecznej, czystej i zdatnej do spożycia wody jest zaliczany do praw człowieka. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, obiektach usługowych czy zakładach przemysłowych należy zamontować zawory antyskażeniowe w instalacjach wodociągowych. Akcesoria te muszą być poddawane przeglądom technicznym. Które dokumenty prawne regulują projektowanie i stosowanie takich elementów oraz jakie rozwiązania w tym zakresie proponuje producent SOCLA?

Projektowanie oraz stosowanie zaworów antyskażeniowych – podstawy prawne

Podstawy prawne do projektowania, a także stosowania zaworów antyskażeniowych można znaleźć w dokumentach takich jak:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • norma PN-EN 806-2:2005 (U) „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie”
  • norma PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”.

Zastosowanie mają też normy produktowe – wśród najważniejszych z nich można wymienić m.in. PN-EN 12729:2005, PN-EN 13959:2005 (U), PN-EN 14367:2005 (U), PN-EN 14451:2005 (U), PN-EN 14452:2005 (U) oraz PN-EN 14454:2005 (U).

Ponadto, by zawory dało się nazwać antyskażeniowymi, ich zgodność z wymaganiami technicznymi, jak również jakościowymi musi zostać potwierdzona badaniami i odpowiednim certyfikatem, wydawanym przez uprawnioną do takich działań instytucję.

Rodzaje zaworów antyskażeniowych SOCLA

Istnieje wiele rodzin zespołów zabezpieczających. Armatura SOCLA oferuje przede wszystkim zawory antyskażeniowe zaliczające się do grup takich jak:

  • BA – izolatory przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia oraz możliwością nadzoru,
  • CA – akcesoria o różnych strefach ciśnienia, bez możliwości nadzoru,
  • EA – zawory zwrotne antyskażeniowe z możliwością nadzoru.

Każdy zawór antyskażeniowy należy dobrać do konkretnej instalacji na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

Zawory antyskażeniowe SOCLA dostępne w naszej ofercie

W naszej ofercie mamy różnorodne zawory antyskażeniowe od producenta SOCLA. Informacje techniczne oraz dotyczące ceny poszczególnych modeli znajdują się w cenniku dostępnym na stronie. Bez trudu można tu znaleźć zawór antyskażeniowy z rodziny EA, BA lub CA. Warto również zapoznać się z bogatą ofertą zaworów zwrotnych, przepustnic, filtrów oraz elektrozaworów. Zachęcamy do sprawdzenia prawidłowo zaprojektowanych, bezpiecznych rozwiązań firmy SOCLA, które oferujemy naszym Klientom i kontaktu w celu złożenia zamówienia na nie!

X