+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Nowoczesne pompy wodne – sposób na ograniczanie strat wody?

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń w skali globalnej, z którym mierzymy się już dzisiaj, jest deficyt wody spowodowany przede wszystkim marnowaniem jej zasobów, wzrostem liczby ludności, a tym samym zapotrzebowania oraz postępującą urbanizacją. Chodzi w szczególności o straty powstające w instalacjach wodociągowych, a także różnorodnych zakładach przemysłowych – szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat z tego powodu około ⅓ ludności świata będzie zagrożona ograniczonym dostępem do wody. To z kolei wiąże się ze wzrostem cen odczuwalnym również przez odbiorców końcowych.

Główne przyczyny strat wody w wodociągach i przemyśle

Choć zużycie wody na całym świecie regularnie zwiększa się z powodu rosnącej liczby ludności oraz zapotrzebowania, to do głównych przyczyn odnotowywanych strat można zaliczyć również wycieki i błędy w wykonaniu bądź użytkowaniu instalacji. Należy też wymienić nieprawidłowe ciśnienie – jego skoki skutkują uszkodzeniami rurociągów, zbyt wysokie wartości utrudniają dopływ wody, a awarie prowadzą do kosztownych przestojów; do tego trzeba wspomnieć o pompach, które często pracują na sucho, jeśli ciśnienie nie jest sprawdzane i regulowane.

Wykorzystanie pomp wodnych do redukcji strat wody

Problemy z nieprawidłowym ciśnieniem wody oraz brakiem jego odpowiedniej regulacji i monitorowania są więc jednym z podstawowych powodów, dla których zmagamy się z pogłębiającym się deficytem. Sposobem na rozwiązanie tego kłopotu mogą okazać się jednak nowoczesne pompy wodne wyposażone w czujniki ciśnienia, a także napędy o zmiennej prędkości. Pozwalają one znacząco zmniejszyć straty zarówno wody, jak i energii – przeprowadzone badania dowiodły, że urządzenia te pomagają w redukcji liczby przestojów o ponad połowę, jak również ograniczeniu wycieków i wysokości ciśnienia o ⅓. Korzyści te polepszają jednocześnie trwałość oraz sprawność działania instalacji.

Kontrolowanie ciśnienia wody jako sposób na walkę z jej deficytem

Od odpowiedniego zarządzania obiegiem wody na każdym etapie zależy nie tylko wydajność danego przedsiębiorstwa oraz redukcja zużycia, lecz także przyszłość każdego z nas w znacznie większej skali. Chcąc zatem postawić na niezawodne, nowoczesne pompy wodne pozwalające na zmniejszenie strat wody, warto zdecydować się na sprzęt wysokiej klasy o udowodnionej efektywności działania – taki jak urządzenia marki Danfoss. W Desto jesteśmy zaś Autoryzowanym Dystrybutorem tej firmy oferującym rozmaite produkty, od czujników ciśnienia wody po pompy wysokociśnieniowe. Zapraszamy do kontaktu!

X