+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

NRV/NRVH zawory zwrotne tłokowe

NRV/NRVH zawory zwrotne tłokowe

Zawory zwrotne tłokowe typu NRV i NRVH są przeznaczone do montażu w komercyjnych systemach chłodniczych oraz w domowych lub przemysłowych instalacjach klimatyzacyjnych. Służą do kontrolowania jednokierunkowego przepływu czynnika chłodniczego, aby zapobiec przepływowi wstecznemu.

Cechy:

  •  Dostępne zarówno w wersji prostej, jak i kątowej, która jest łatwa do podłączenia.
  • Hermetyczna, szczelna konstrukcja dla wersji lutowanych o niskim ryzyku wycieku zewnętrznego.
  • Wbudowany tłok tłumiący, który sprawia, że zawory nadają się do montażu w liniach, w których może wystąpić pulsacja, np. w przewodzie tłocznym ze sprężarki.
  •  Zawór zwrotny typu NRVH jest wyposażony w mocniejszą sprężynę i jest zalecany do stosowania w sprężarkach równoległych (tj. zasilaczach), gdzie spodziewany jest wyższy poziom pulsacji i wibracji.
  • Niski spadek ciśnienia podczas pracy.
  • Nadwymiarowe połączenia zapewniają elastyczność w użyciu.

Dobór:

NRV/NRVH są używane do kontrolowania jednokierunkowego przepływu czynnika chłodniczego, aby zapobiec przepływowi wstecznemu.  Jeśli chodzi o obliczenia wydajności rozszerzonej i dobór zaworów w oparciu o wydajność i czynniki chłodnicze, należy zapoznać się z Coolselector®. Wydajności znamionowe i rozszerzone są obliczane za pomocą silnika obliczeniowego Coolselector® zgodnie ze standardami ARI za pomocą równań ASEREP opartych na pomiarach laboratoryjnych wybranych zaworów.

Przy wymiarowaniu i doborze zaworów zwrotnych Danfoss do montażu na przewodzie tłocznym sprężarki należy pamiętać o następujących kwestiach: Różnica ciśnień na zaworze musi być zawsze wyższa niż podany minimalny spadek ciśnienia, przy którym zawór jest otwarty. Dotyczy to również najniższych wydajności sprężarek z regulacją wydajności. Zawór zwrotny typu NRVH posiada mocniejszą sprężynę i jest zalecany do stosowania w sprężarkach równoległych (tj. zasilaczach), gdzie spodziewany jest wyższy poziom pulsacji i wibracji.

Zasada działania:

Ciśnienie płynu przechodzącego przez układ chłodniczy otwiera zawór, podczas gdy przepływ wsteczny zamyka zawór. W zaworach zwrotnych NRV/NRVH dysk uszczelniający jest aktywowany przez sprężynę, aby zamknąć lub otworzyć zawór, a siła sprężyny określa różnicę ciśnień otwarcia. Kiedy czynnik przepływa przez zawór, a ciśnienie różnicowe jest większe niż Minimalne ciśnienie otwarcia, tłok przesunie się do oporu i ściśnie sprężynę, a następnie zawór się otworzy. Zawory NRV/NRVH są wyposażone w tłok tłumiący w celu poprawy wydajności w liniach, w których mogą wystąpić pulsacje, np. w linii tłocznej ze sprężarki.

Karta katalogowa zaworów NRV/NRVH
X