+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Zawory regulacyjne serii C

Zawory regulacyjne serii C

WODA I POWIETRZE W SIECIACH ZEWNĘTRZNYCH
Jakiekolwiek jest zastosowanie wody – gospodarczo-bytowe, rolnicze czy przemysłowe – jest ona rozprowadzana za pośrednictwem
połączonych w sieć rurociągów. Każda nowa instalacja, każdy nowy odcinek lub rozwinięcie sieci (budynki, zakład przemysłowy, itd.)
zaburza równowagę ciśnień lub powoduje gromadzenie się powietrza w instalacji. Zadaniem zaworów regulacyjnych jest przywrócenie
równowagi przez regulację rozbioru wody i parametrów przepływu z uwzględnieniem wstępnie ustalonych priorytetów.

zawory regulacyjne serii cDobór średnicy zawory:

Aby poprawnie dokonać doboru wielkości zaworu i uniknąć tym samym niepożądanych zjawisk podczas jego
eksploatacji (hałas, szybkie zużycie, niewłaściwa regulacja), które to zjawiska są efektem przyjęcia zbyt małej lub zbyt dużej średnicy zaworu, należy posłużyć się poniższą tabelą.

Tabela średnic zaworu

 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

X