+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Kable grzewcze jako ochrona posadzek w chłodni i mroźni

Podgrzewanie  podłogi w chłodniach i mroźniach jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniami spowodowanymi warunkami tam panującymi.

W chłodniach, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -30 do -20°C następuje przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej izolacji termicznej ułożonej pod posadzką. Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji chłodni, elektryczne kable grzejne należy instalować na podłodze pod izolacją fundamentu budynku bądź w ościeżnicy drzwiowej.

Podobne zjawiska występują na sztucznych lodowiskach. Przemarzanie gruntu i związane z tym straty można w dużym stopniu ograniczyć za pomocą systemów grzewczych oferowanych przez DEVI.

Dedykowanymi produktami to takich aplikacji są kable grzewcze DEVIflex™ 6T/10T/230 V lub DEVIbasic™ 20S/400 V.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: desto@desto.pl lub telefonicznie: 12 641 80 80 w. 33

X