Elektrozawory odcinające do instalacji p.poż.

Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych do wody:

  • pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio w instalacji hydrantowej, a nie w punkcie montażu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność zadziałania;
  • możliwość sterowania pracą elektrozaworu wodnego bezpośrednio z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP;
  • kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”;
  • układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu do wody – gwarancja dostawy wody w przypadku braku napięcia zasilania.

Zawory przeciwpożarowe

zawory p.poż 300x150 Elektrozawory odcinające do instalacji p.poż.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) dopuszcza możliwość przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (§ 25.8). Zgodnie z § 25.9 możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Powszechnie stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego.

schemat instalacji p.poż 300x147 Elektrozawory odcinające do instalacji p.poż.

Sterowanie pracą zaworu elektromagnetycznego do wody może odbywać się w jeden z poniższych sposobów:

  • za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku,
  • poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej (zamknięcie elektrozaworu do wody następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru)
  • poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej (wówczas zamknięcie zaworu ppoż. następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej)
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: desto@desto.pl, tel: 12 641 80 80, 12 647 58 26
X

    Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz? Zadzwoń do nas pod numer +48 12 641 80 80 lub zostaw kontakt i numer telefonu – oddzwonimy.