+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Detektory- czujniki gazu GD i DGS do freonów, węglowodorów, CO2 i amoniaku

Warunki ochrony środowiska stawiają użytkownikom obiektów wyposażonych w instalacje chłodnicze coraz wyższe wymagania w zakresie świadomego i odpowiedzialnego stosowania czynników chłodniczych. Znajduje to również odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach zawiązanych z gospodarką czynnikami.

Detektory GD i DGS dają szybką i natychmiastową reakcję przy wykrywaniu szerokiej gamy  różnych czynników stosowanych w systemach chłodniczych i klimatyzacji.

Detektory amoniaku i innych czynników chłodniczych

Pierwsze urządzenia i instalacje chłodnicze działały z wykorzystaniem niebezpiecznych dla środowiska czynników chłodniczych. Dziś świadomość ekologiczna jest o wiele większa niż kilkadziesiąt lat temu, a tym samym przepisy bardziej restrykcyjne. Aby funkcjonowanie urządzenia było zgodne z prawem, ale też by nie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne, warto wykorzystywać nowoczesne detektory amoniaku, dwutlenku węgla, freonów i wielu innych związków chemicznych. Przekonaj się, jak ważne jest monitorowanie pracy instalacji chłodniczych.

Na co warto zwrócić uwagę?

Detektory CO2, amoniaku czy freonu muszą zapewnić szybką i natychmiastową reakcję na wykrycie ulatniania się czynnika, powinno gwarantować automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym. Istotną rzeczą jest również częstotliwość kalibracji urządzeń oraz ich późniejsza obsługa.

Czujniki / detektory spełniają wymogi związane  przepisami dotyczącymi F-Gazów, przepisami ochrony środowiska i / lub wymaganiami BHP , zarówno w przypadku nowych jak i istniejących systemów m.in:

  • w supermarketach
  • w przetwórniach , zakładach produkcyjnych
  • chłodniach składowych
  • strefach i pomieszczeniach specjalnych aplikacji

Typowe czynniki chłodnicze wykrywane prze czujniki Danfoss:

  • czynniki syntetyczne (halowęglowodory): HFC, HCFC, CFC
  • dwutlenek węgla (CO2/ R744)
  • węglowodory (np. R290, R600a)
  • amoniak (R717)

Kartę katalogową czujników GD, karta katalogowa czujników DGS

Po więcej informacji zapraszamy do firmy: 12 641 80 80 lub desto@desto.pl

 

X