+48 12 641 80 80 desto@desto.pl

Automatyka budynkowa – elektrozawory sterowane czujnikiem ruchu i zawory pierwszeństwa

Danfoss Partner

Projektujesz zawory pierwszeństwa i Breeam.. lub inne aplikacje w infrastrukturze budynkowej lub przemyśle? U nas znajdziesz aplikacje i wskazówki!

Współczesne budynki użyteczności publicznej, mieszkalne oraz obiekty handlowe i przemysłowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej.

Rozwiązaniem problemu automatycznego odcięcia dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej jest zastosowanie zaworu elektromagnetycznego na tej instalacji.  Poniżej przedstawiamy pracę i zalety elektrozaworów:

Sterowanie pracą zaworu może odbywać się w jeden z poniższych sposobów:

  •  Za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku.
  •  Poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej. Zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru.
  • Poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej.

Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych:

  • Pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montażu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność zadziałania
  • Możliwość sterowania pracą zaworu bezpośrednio z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP
  • Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”
  • Układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu – gwarancja dostawy wody w przypadku braku napięcia zasilania .

Kolejnym jakże ważnym elementem składowym w automatyce budynków BMS  są elektrozawory do sanitariatów sterowane czujnikiem ruchu.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym zużyciem wody np. w przypadku nieszczelnej spłuczki, kapiącego kranu czy pękniętego wężyka nigdy nie było tak proste jak poprzez zastosowanie elektrozaworów sterowanych czujnikiem ruchu.W ten sposób mamy pełną kontrolę dozowania zarówno ciepłej jak i zimnej wody do węzłów sanitarnych, którymi mogą być też kuchnie czy inne pomieszczenia administracyjne budynków. Ustawiając kilkuminutowe opóźnienie wyłączenia (odcięcia) wody poprzez elektrozawór, po zarejestrowaniu ostatniego ruchu (obecności) osoby w danym pomieszczeniu, mamy zagwarantowane kontrolowane zużycie wody.

Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu

Do instalacji odcinającej wodę, proponujemy bardzo szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną.Jednak w kontakcie z wodą miękką, zawierającą chlor, jaka dostępna jest w instalacji wodociągowej mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem. Mosiądz CuZn36Pb2As (DZR) charakteryzuje się wysoką odpornością na odcynkowanie.

X